Транзистор, наприклад MJE200, може ефективно використовуватися в схемі перетворювача струму в напругу (рис. 20.15), побудованої на мікросхемі AD830 фірми Analog Devices. Ця схема дозволяє управляти навантаженням при рівнях струму до 250 мА. Подстроечіий конденсатор з діапазоном зміни ємності від 5 до 65 пФ призначений для компенсації помилок перетворення.

Рис. 20.75