WiIIiamSheets Рис. II.I

National Semiconductor

РІ ?. II .2

Хоча схеми, подібні показаної на рис. 11.1, давно замінені відповідними мікросхемами, вони все ще застосовуються в тих випадках, коли потрібно забезпечити високу функціональну гнучкість підсилювача потужності. Компоненти цієї схеми випускаються промисловістю, причому в схемі з дискретними елементами вдається уникнути проблем, пов'язаних з неможливістю зміни їх параметрів. Тут, зокрема, транзистор TIP31A можна постачити невеликим металевим радіатором для відведення тепла, що дозволить підвищити показники експлуатаційної надійності.