Рис. 7.7

B схемою (рис. 1.1) використано операційний підсилювач серії 741, що забезпечує коефіцієнт підсилення не менше 200. Частина вихідного сигналу з операційного підсилювача випрямляється за допомогою діодів 1N4148, фільтрується і поступає на затвор польового транзистора схеми автоматичного регулювання посилення (АРУ). У міру наростання вихідного сигналу ефект шунтування на вході проявляється у все більшій мірі. Іншими словами, рівень вхідного сигналу зменшується, дозволяючи зберегти незмінним рівень вихідного сигналу.

Схема забезпечує працездатність у динамічному діапазоні 100:1, тобто рівень вхідного сигналу може змінюватися в 100 разів, а вихідний сигнал буде підтримуватися практично незмінним. Слід відзначити, що рівень вихідного сигналу може варіюватися в діапазоні значень, що відповідають коефіцієнту посилення від величини меншою одиниці до максимальної. Подібний підхід дозволяє використовувати розглянуту схему для самих різних цілей.

Electronic Design

Рис. 1.3

Ha рис. 1.3 представлена проста схема підсилювача сигналів проміжної частоти з АРУ, яка забезпечує високу ступінь лінійності перетворення і посилення в широкому динамічному діапазоні. Це досягається за допомогою