73 Amateur Radio Today Рис. 4.14

Примітка .

T1 – T2: коливальні контури 42F126 фірми Mouser. номер 332-1052 за переліком фірми.

Y1 – Y4: кварц HC 49U на 5,185 МГц.

Потенціометри опором 5 кОм з лінійно змінюється характеристикою. Варактор (Варикап) MV209 з діапазономрегуліровкі за напругою 9 В. При використанні змінного конденсатора для налаштування генератора ємність конденсатора (NPO) може бути змінена від 100 до 47 пФ.

Приймач з однією бічною частотою, схема якого показана на рис. 4.14a, використовує перетворювач сигналу проміжної частоти на мікросхемі MC3335P і триполюсні кварцовий фільтр, виготовлений безпосередньо на кристалі мікросхеми. Налаштування виконується з помощио змінного конденсатора або (мал. 4.146) варактора аж до забезпечення надійного прийому сигналів у діапазоні 80 м.