73 Amateur Radio Today Рис. 29.7

Ha нижній вхід схеми (рис 29.7) подається сигнал високого рівня для відкривання транзистора Ql, який після цього формує на виході сигнал низького рівня, активізуючи накопичувач електричного заряду, у якості якого використовується мікросхема LTC1154 фірми Linear Technology. Сигнал управління затвором потужного польового транзистора на основі МОП структур надходить з виведення мікросхеми U4.