Перетворювач (рис. 20.2), виконаний на кварцовому резонаторі, призначений для реатізаціі режиму службової радіозв'язку (CB) звичайним AM приймачем.

Wiliiam Sheets

Рис. 20.2

Тут застосовується один польовий транзистор 40820. виготовлений на базі КМОН структур і має здвоєний керуючий затвор. Схема забезпечує нормальне функціонування при використанні кварцового резонатора, налаштованого на основну гармоніку або на третій обертон, що відповідає діапазону частот 1 – 50 МГц.