Пристрій, схема якого наведена на рис. 13.10, має у своєму складі регулятор струму і застосовує зовнішній таймер для управління часом заряду.