B пристрої, показаному на рис. 3.11, логічні елементи Ul-a і Ul-b мікросхеми 4093 (чотири двовходовий тригера Шмітта, що виконують функції логічних елементів І-НЕ) утворюють регульований низькочастотний генератор прямокутних імпульсів. Вихід логічного елемента Ul-a з'єднаний з одним із входів логічного елемента U1-b. Прямокутні імпульси, які формуються на виході логічного елемента Ul-a, модулюють частоту генератора Ul-b, який виробляє двохтонального вихідний сигнал. Слід зазначити, що, регулюючи потенціометри Rl і R2, вдається отримати дуже цікаві звукові сигнали.