Підсилювач, схема якого наведена на рис. 11.9, дозволяє генерувати сигнал потужністю 16 Br (середньоквадратичне значення) на навантаженні R 1 опором 4 Ом. Мікросхема LM383 використовується як операцнонною підсилювача.