АЦП ADC0804, схема якого показана на рис. 7.2, забезпечує перетворення аналогових сигналів у цифрові. Формовані цифрові сигнали вводяться в 8-розрядний зсувний регістр 74165 і перетворюються в дані послідовного типу. Мікросхема U3 виробляє синхронізуючі імпульси для передачі даних. Компоненти мікросхеми U4A і U4B використовуються для генерації стартового і степових бітів, які розташовуються відповідно на початку і в кінці кожного інформаційного слова.


Popular Electronics

Рис. 7.2