McGraw-HiII

Рис. 32.3

Для схеми, наведеної на рис. 32.3, справедливі наступні співвідношення: