Electronics Now Рис. 28.1

Пристрій керування декодуванням мультиплексованих двійково-десятнч-них даних (рис. 28.1) забезпечує гарне узгодження з будь-якими стандартними пристроями, що служать для формування двійково-десяткового сигналу, і виводить на дисплей інформацію в десятковому вигляді.