B схемою, представленої на рис. 26.3, два операційних уснлітеля (мікросхема LM324) і Тиристор утворюють пристрій контролю постійної напруги. ОУ Ul-a, включений за схемою повторювача напруги, формує вхідні сигнали для другого операційного підсилювача, Ul-b. Резнстівно-ємкісна ланцюжок (R2/C1) приєднана до інвертується входу підсилювача Ul-b, утворюючи RC-схему тимчасової затримки. Поки напруга на входах ОП Ul-b залишається незмінним, рівень його вихідного сигналу близький до нуля. При зміні напруги на вході RC-схема забезпечує тимчасову затримку формованого сигналу для інвертується входу ОП. B подальшому рівень вихідного сигналу підсилювача змінюється на високий, тиристори SCRl відкривається і спалахує світлодіод LED1. Висока чутливість схеми дозволяє виявляти дуже невеликі зміни напруги (на рівні кількох мілівольт). При натисканні кнопки Sl струм тиристора відводиться на «землю», що призводить до замикання цього елементу і перевстановлення всієї схеми.