Детектор (рис. 26.8) забезпечує на виході схеми напруга U QbT = 4,6 B при U LT < U ix < U ux або нульове НРІ U ix < U u або U ix > U ur

або близька до нуля, конденсатор C2 зарядиться через резистор R6 приблизно до 0,66 U CC , А на виведення 9 виявиться рівень логічного нуля.

Таким чином, для формування рівня логічної одиниці максимальний та мінімальний рівні напруги на конденсаторі C2 повинні бути менше 0,66 U CC і 0,33 U CC відповідно, а для отримання рівня логічного нуля – більше зазначених величин.

Щоб визначити номінали елементів одновібратора, R3 і Cl, тривалість, імпульсу повинна бути наступною:

Для розрахунку параметрів елементів R5, R6 і C2 спочатку слід визначити коефіцієнт заповнення (t on /t off ) Вхідних сигналів, а потім вибрати типовий номінал для конденсатора C2 і розрахувати опір резистора R6 зі співвідношення

Опір резистора R5 обчислюється за формулою

Правильний підбір резисторів R5 і R6 критичний з точки зору отримання необхідної характеристики. Вхідні сигнали з невеликим коефіцієнтом заповнення (t on /t off ) Дозволяють забезпечити кращий режим роботи схеми. B якості C4 і C3 можуть виступати будь-які конденсатори ємністю 0,01-0,1 мкФ.