McCraw-HiIi

B схемою підсилювача (мал. 27.1) опору резисторів Rl і R2 в більшості випадків задаються рівними, опору резисторів R3 і R4 є рівними. Ці співвідношення реалізуються далеко не завжди, проте їх застосування дозволяє помітно спростити розробку схем підсилювачів. Таким чином, для диференціального підсилювача має виконуватися наступне співвідношення

Дана схема нормально функціонує і в тому випадку, якщо наведене співвідношення неточно. Однак сигнали на інвертується і неінвертуючий входах будуть посилюватися по-різному, що в ряді випадків неприйнятно. B схемою підсилювача між величинами опорів переважні співвідношення:


Наведена нижче формула дозволяє розрахувати коефіцієнт посилення диференціального підсилювача:

Якщо припустити, що всі зазначені співвідношення виконуються, вихідна напруга буде відповідати різниці двох вхідних сигналів напруги, помноженої на коефіцієнт підсилення: U out – G (U 1 – U 2 ).