Показаний на мал. 12.13 джерело живлення передбачає підстроювання рівня вихідної напруги і застосування перемикача напруги S2. Для транзистора Ql рекомендується використовувати металевий радіатор, забезпечую-щий ефективне відведення тепла.

v OUT

PopulorEIectronics Рис. 12.13

Примітка. Резистор R1 підбирається в залежності від типу елемента NE1.