B схемою (рис. 2.2) двигун використовується як генератор-перетворювача і забезпечує формування сигналу постійної напруги, за величиною пропорційного швидкості вітру. Дросель Kl перешкоджає попаданню напруги сигналу перетворювача на схему в тому випадку, якщо на неї не подається напруга живлення. ОУ UlA – UlD застосовуються для посилення постійного струму, його інтегрування та буферизації. Розглянута схема формує сигнал, що поступає на вхід вимірювального пристрою M1. Плата процесора розташовується в одному корпусі з міліамперметри Ml.