McGraw-HiII

Рис. 32.11

Примітка. Ліва котушка індуктивності містить 25 витків дроту № 30 з емалевим, покриттям, намотаних на осердя T-50-2, а права – 35 витків.

Ha рис. 32.11 показана проста схема фільтра для KB приймача, яка послаблює AM сигнали сусідніх станцій.