McGraw-HiII Рис. 32.22

B схемою фільтра низьких частот Салле-Кі (мал. 32.22) резистори R3 і R4 визначають коефіцієнт перетворення, а частота зрізу розраховується з наступних співвідношень: