McGraw-HiII Рис. 32.1

B схемою фільтр верхніх частот Салле-Кі (рис. 32.1) резистори R3 і R4 відповідають за вибір коефіцієнта перетворення, а для частоти зрізу виконується співвідношення:

при цьому зазвичай Cl = C2, Rl = R2 і R3 = 0,586 R4.