Наведені на рис. 4.16 схеми інтерфейсних пристроїв призначені для використання разом з телеграфними ключами та відповідними блоками ідентифікації. Вони також можуть застосовуватися в якості інтерфейсів для різних пристроїв і блоків ідентифікації.

73 Amateur Radio Today

Рис . 4.16