Примітка. Розрахункові співвідношення для фільтра нижніх частот другого порядку мають такий вигляд:

Electronic Design

Рис. 32.6

Співвідношення для схеми компенсації за умови T 1 або T 2 <200 нс наведені на рис. 32.66.

Необхідна частотна характеристика для керованого напругою філмра нижніх частот другого порядку досить просто забезпечується в схемі, що на рис. 32.6a. При використанні широкодіапазонним схем помножувачем з невеликим рівнем спотворень тут вдається отримати великі за величиною частоти зрізу, ніж у відомих фільтрах з комутованими коіденсаюрамі. Якщо постійна часу для RC-схеми менипе 200 нс, времязадающіе ланцюжка потрібно замінити схемою компенсації тимчасової затримки (мал. 32.66).