Дана схема (рис. 21.7) застосовується в тих випадках, коли потрібно задавати різні частоти генерації кварцових резонаторів з допомогою сигналів управління постійного струму. Наведені на схемі номінали елементів типові для кварцових резонаторів, розрахованих на діапазон частот 40-60 МГц і використання третього обертони. Обмеження числа кварцових резонаторів пов'язано з кінцевою величиною ємності PIN-діода н недосконалістю друкованого малюнка плати. Ha практиці можна використовувати до пягі (у ряді випадків до десяти) кварцових резонаторів.

Примітка.

L 1 : Величина індуктивності залежить від частоти.

Х до ; Резонатор з последовательнимрезонансом (третій рбертон).

Розкид частоти для кварцевихрезонаторов не повинен перевищувати 10%.

William Sheets

Рис. 21.7