Ha рис. 21.1 наведена схема кварцового генератора, виконана на активному елементі, роль якого грає польовий транзистор типу MPF102 з керованим pn переходом.