Показана на рис. 15.2 тротуар схема Уітстона зазвичай іспользуегся для вимірювання опору. Резистор R7 попередньо калібрується і забезпечується відповідною шкалою, при егом повинні виконуватися співвідношення:

Зазвичай при проведенні подібних вимірювань генератор звукової частоти налаштовується на 1 кГц

Рис. 15.2

Popular Electronics