73 Amateur Radio Today

Рис. 4.6

Генератор, схема якого наведена на рис. 4.6, побудований на мікросхемі XR2206 і дозволяє формувати сигнали з тональної частотною модуляцією в діапазоні 1 -3 кГц.