Рис. 23.2

Wilham Sheets

Примітка. B схемі використовується транзистор npn типу, 2N3569 або аналогічний (в ключевомрежіме).

Перетворювач (рис. 23.2) застосовується для формування постійного струму в декілька міліампер в умовах підвищеної напруги живлення, яке не забезпечується наявними джерелами. B якості Tl зазвичай використовується трансформатор звуковий частоти (1:10 кОм), розроблений для схем з напівпровідниковими приладами. B залежності від конкретного типу трансформатора Tl постійна напруга формується в діапазоні 50-150 B при рівні вихідного струму в декілька міліампер.