B схемою підсилювача, що на рис. 29.13, для навантаження 600 Ом величина повного коефіцієнта гармонік звичайно становить -115 дБ на частоті 1920 кГц при вихідному сигналі 3 B (середньоквадратичне значення) і напрузі живлення ± 15 В. Ширина смуги частот при спаді не більше ніж на -3 дБ становить 6 МГц.

Analog Devices Рис. 29.13