Прецизійний диференційний підсилювач, схема якого наведена на рис. 27.2, має коефіцієнт підсилення на рівні 60 дБ і смугу частот близько 8 МГц.

Maxim

Рі ?. 27.2