Williams Sheets

Рме. 10.19

Вхідний пристрій, показане на рис. 10.19, може використовуватися разом з високоомним мікрофоном. Подібна схема зручна прп заміні низькоомний мікрофона високоомним.