B усгройЬтве (мал. 29.12) пов'язана з мікропроцесором мікросхема Ul містить зсувний регістр з послідовним введенням і паралельним висновком даних, сгробіруемий елемент пам'яті й елементи керування соленоїдом.

Стробірующій імпульс активізує обрані раніше навантаження; тривалість керуючого імпульсу може становити до 0,5 с. Після приходу Стробі-скануючий імпульсу мультівібратор формує вихідні сигнали управління з ши-поротно-імпульсною модуляцією і коефіцієнтом заповнення 25%. Таким чином, соленоїди підтримуються в робочому стані, коли на них подається напруга, що становить 25% від рівня напруги харчування.

Мікросхема U2B функціонує в режимі мультівібратор, a U2A задає коефіцієнт заповнення рівним 25% за допомогою вироблення струму розряду конденсатора Cl. U2D пригнічує генерацію в момент надходження стробірующего імпульсу, a U2C забезпечує переустановку при подачі напруги харчування (за винятком випадків активізації соленоїдів навантаження під час ініціалізації мікропроцесора).