73 Amateur Radio Today Рис. 4.11

Пристрій (рис. 4.11) забезпечує включення передавача або іншого аудіо-приладу, що допускає управління за допомогою контактів реле. Аудіосигнал посилюється, обмежується, випростується і використовується для управління транзисторами Ql і Q2, які в свою чергу керують обмоткою реле, і світлодіодним індикатором. Аудіовихід служить для подачі сигналу на передавач, причому в тих випадках, коли функція управління не реалізується, цей вихід може просто ігноруватися.