Analog Devices Рис. 29.9

Примітка.

Лінійний підсилювач (рис. 29.9) характеризується високим вхідним імпеданс, що забезпечується за рахунок використання мікросхеми з польовими транзисторами на вході. B схемі також передбачається застосування операційного підсилювача з рівнем струму порядку ЮОмА. Вихід мікросхеми Ul залишається непідключеним, а її компенсаційний висновок використовується для управління мікросхемою U2, яка має високий вхідний імпеданс. Коефіцієнт підсилення дорівнює 14 дБ, а повний коефіцієнт гармонік при рівні вихідного сигналу 5 B (середньоквадратичне значення) складає 0,001% (на частотах нижче 20 кГц).