Electronic Design Рис. 32.10

Ha рис. 32.10 представлена схема аналогового фільтра, програмованого цифровим кодом. Фільтр побудований на мікросхемі UAF42, яка дозволила організувати блок двополюсників, що характеризується низькою чутливість до змін параметрів зовнішніх компонентів. Завдяки цьому вдалося виключити помилки, пов'язані з накладенням спектрів та необхідністю подачі сінхроімпульсов, тобто усунути недоліки, властиві традиційним фільтрам з комутованими конденсаторами. Ha виході схеми формуються сигнали ФНЧ, ФВЧ, ПФ і вузькосмугового режекторного фільтра.