National Semiconductor РМС. 32.28

Для схеми (мал. 32.28) при вказаних номіналах елементів справедливі наступні співвідношення: F o = 1 кГц, Q = 5, коефіцієнт підсилення 1.