William Sheets

Примітка.

U 1 <200 мВ (середньоквадратичне значення), х з <2 кОм на частотпе / про 4acmoma / про задається в герцах, ємність конденсатора C2 – в мікрофарад, а напруга U 1 – У вольтах C3 = 2C2

Рис. 24.5

Пристрій декодування тональних сигналів (рис 24 травня) побудовано на основі мікросхеми NE567