Рис. 8.5

Ha схемою (рис. 8.5) змінний конденсатор Cl представлений у вигляді двох статорів і загального ротора, a C2 – у вигляді здвоєного диференціального конденсатора. Неузгоджена (верхня) вихідна лінія служить для підключення високоом-ної неузгодженої навантаження, а інша лінія – для низькоомний. При використанні цієї лінії інші вихідні лінії, розраховані на під'єднання узгодженої навантаження, повинні заземляти.