Electronics Now

Рис. 13.2

Пристрій, схема якого показана на рис 13 лютого, може використовуватися для заряду Так нікель-кадмієвих а також нових лужних акумуляторів Воно складається з чотирьох мікросхем AN78L05 (U1, 5 В, 100 мА), виполняющеп функцію регуля тора напруги, LM317T (U2, 1 А), яка виступає в ролп налаштовуваного per> тора напруги, CD4011BE (U3), яка містить три двовходовий логічних елемента І-НЕ, і LN393N (U4), що включає два компаратора напруги Номінал та інші гехніческіе параметри резистора R2 задаються з урахуванням еюфунк-ції в схемі пристрої Цей резистор повинен забезпечувати перепад напруги 1.2 B при протіканні через нього зарядного струму (наприклад, опір задається рівним 3 Ом при струмі заряду 400 мА і 6 Ом при струмі заряду 200 мА)

Коли напруга акумуляторної батареї помітно знижується, компаратор TL081 формує вихідний сшнал високого рівня, в результаті чого активізується блок керування реле на транзисторі 2N3569. При зростанні напруги акумуляторної батареї до заданої величини блок управління і відповідно джерело живлення змінного струму (120 В) відключаються.