На рис.1 показана схема амперметра з універсальним шунтом. Одним з достоїнств такого шунта є здатність захисту приладу РА1 від кидків струму при перемиканні меж вимірювання, тому що кінці шунта постійно підключені паралельно приладу. Та й схема амперметра досить проста. Шунт неважко виготовити з підстроювальних резисторів типу ПЕВР, С5-36В (рис.2). Резистор R1 намотується проводом ПЕЛ-0, 31 на резисторі МЛТ-0, 5 номіналом 100 Ом. Довжина намотуваного дроти визначається наступним чином. Береться шматок, повний опір якого дорівнює 1 Ом. Заміряється його довжина. Відрізається шматок, дорівнює одній дев'ятий частини цієї довжини, і намотується внавал на резистор МЛТ-0, 5 100 Ом. Повний опір виготовленого резистора одно 0,11 Ом.

Резистори R2 = 0,33 Ом і R3 = 0,67 Ом виходять з одного подстроечного резистора типу С5-43 (ПЕВР) номіналом 1 Ом. Точне положення движка цього резистора знаходять при калібруванні амперметра, порівнюючи його свідчення з серійним амперметром.

Резистори шунта R4 = 3,33 Ом, R5 = 17,78 Ом, R6 = 88,89 Ом виходять з подстроечного резистора С5-36 В або ПЕВР номіналом 220 Ом. Для цього на резистор надягають додатково два движка, зняті з аналогічних резисторів (або виготовлених самостійно). Положення движків підбирають так само як у попередньому випадку при калібруванні приладу.

Отриманий прилад легко перетворити на ампервольтметр постійного струму, додавши до нього дільник напруги, як показано на рис.3. Межі вимірювання струму і напруги зазначені на схемі.

Вхідний опір приладу при вимірюванні напруг на межі 2,5 В дорівнює 25 кОм і зростає до 10 МОм на межі 1000 В. Резистор R3 номіналом 400 кОм отримують шляхом послідовного з'єднання резисторів номіналами 390 кОм і 10 кОм, резистор 500 кОм – 200 кОм + 300 кОм, резистор 7,5 М – 3,9 М і 3,6 М.

Якщо ще кілька ускладнити прилад, можна отримати авометр – ампервольтомметр. Цей прилад вимірює постійні та змінні (до 20 кГц) напруги, постійні та змінні струми, опору до 1 МОм.

Схема приладу показана на мал.4. Там же зазначені межі вимірювання приладу. При вимірі опорі вимірюваний резистор Rx на межах "x1", "х10", "х100" (кілооми) підключають до клем "Б" і "В" (перемикач S3 розмокнуть) при вимірі на межі "х 0,1" (оми) – до клем "А" і "Б" (перемикач S3 – замкнутий). Резистором R1 стрілку приладу встановлюють на максимум відхилення (0 але шкалою вимірювання кілоомов) при замкнутих щупах, підключених до клем "Б" і "В". Тумблер S1 служить для відключення живлення приладу з метою запобігання розряду батареї.

Шкала приладу при вимірюванні змінних струмів і напруг нелінійна.

На рис.5 показана дещо спрощена схема авометра за рахунок застосування як S2 перемикача типу П-2М-3 (7П1Н). Межі виміру даного приладу вказані на схемі. У всіх приладах використовуються однакові мікроамперметра зі струмом повного відхилення 100 мкА і повним опором рамки рівним 1 кОм, однакові універсальні шунти і дільники напруги.

Джерело: В. Рубцов, журнал "Радіоаматор".