Як пристрій електронного захисту джерел живлення можна використовувати запропонований електронний запобіжник, що включається між джерелами і навантаженням.

Схема працює в такий спосіб. Коли струм навантаження не перевищує заздалегідь встановленого струму спрацьовування, транзистор VT2 відкритий, і падіння напруги на ньому мінімальна. При збільшенні струму навантаження понад заданого, збільшується падіння напруги на транзисторі VT2, у зв'язку з чим збільшується напруга, що надходить через R4 на базу VT1. Транзистор VT1 починає відкриватися. Процес відбувається лавиноподібно завдяки наявності позитивного зворотного зв'язку через резистор R4. У результаті VT2 закривається, і через навантаження струм не протікає. Одночасно загоряється сигнал про перевантаження. Наведені на схемі номінали резисторів відповідають напрузі 9 В і току спрацьовування 1 А. При потребі змінити параметри запобіжника необхідно перерахувати величини опорів R3 і R4.

Джерело: М. Сич, журнал "Радіоаматор".