Popular Electronics Рис. 26.5

B схемою детектора відеосшнала (рис. 26.5) для управління реле використаний вихідний сигнал відеомагнітофона або відеокамери. При цьому надходять відеосигнали откриваюг транзистор Ql і замикають транзистор Q2, одержуючи на транзисторі Q3 напруга прямого зміщення і активізуючи реле Kl. Отже, при використанні у відеомагнітофоні даної схеми та схеми таймера вдається добігься тривалого часу затримки.