Схема, наведена на рис. 33.4, формує поодинокі вихідні сигнали, які використовуються мікроконтролером PIC 16C55 (Ul) для програмного керування

RU

Popular Electromcs Рис. 33.4

світлодіодами. Мікроконтроллер також забезпечує контроль і реєстрацію режиму індикації. Спочатку пристрій розроблялося для дослідження ефектів псіхокінеза, коли випробуваний задумував режим світлової індикації: з обеганіем вогнів за годинниковою стрілкою або проти