Схема, наведена на рис. 6.10a, являє собою підсилювач, налаштований на резонансну частоту LC-схеми з активною междуелектродной провідністю, при цьому має місце співвідношення:

Рис. 6.10

Ha рис. 6.106 наведена частотна характеристика вказаної схеми для випадку, коли L t = 2,93 мкГн, C t = 9,9 пФ.