Розподіл частоти.

Найбільш часто для цього використовують лічильники, хоча можна розділити частоту за допомогою чекає мультивибратора, обмеживши число проходять на вихід імпульсів. Приклад такої схеми зображений на рис. 1.60.


Рис. 1.60 Дільник частоти з використанням чекає мультивибратора

Як тільки імпульс вхідної частоти надходить на вихід 5, чекає мультивибратор D1.1, D1.3 замикає елемент D1.2 на час, визначений резистором R1. Коли чекає мультивибратор повертається у вихідне стан, на вихід надходить наступний імпульс і цикл відновлюється. Схему можна вдосконалити, замінивши потенціометр польовим транзистором, що дозволить управляти коефіцієнтом розподілу за допомогою напруги.


Рис. 1.61. Лічильний тригер на логічних елементах

Дільник на 2 можна зібрати з найпростіших ЛЕ, рис. 1.61. Схеми дільників без використання RC-ланцюгів мають кращу стійкість і болеешірокій діапазон вхідної частоти сигналу. Основним елементом всіх лічильників є тригер з так званим рахунковим входом, рис. 1.62.


Рис. 1.62. Дільник частоти на 2


Рис. 1.63. Дільник на 3

Таблиця пояснює логіку роботи тригера 561ТМ2 залежно від керуючих сигналів (х – байдужий стан на даному вході; стан, коли на входах S і R мікросхеми одночасно діє лот. "1", є забороненим).

Сигнали на входах

Стан виходу

З

D

S

R

Q

NOT Q

х

х

0

1

0

1

х

х

1

0

1

0

_/

0

0

0

0

1

_/

1

0

0

1

0

\_

х

0

0

Q

NOT Q


Рис. 1.64. а) Дільник на 10 на RS-тригерах, б) дільник на 10 на JK-тригерах


Рис. Січень 1965. Схема дільника на 60


Рис. 1. 66.
а) Універсальний реверсивний лічильник,
б) діаграма напрузі мікросхеми

Комбінаційне включення тригерів дозволяє отримувати лічильник з потрібним коефіцієнтом розподілу вхідної частоти. На рис. 1.63 … 1.65 наведені приклади включення елементів мікросхем для отримання поділу на 2, 3, 6, 10 і 60.

Промисловість випускає універсальні лічильники, які залежно від керуючих сигналів можуть перемикатися по передньому або задньому фронту вхідного сигналу, а також змінювати напрям рахунки (Додавання або віднімання). Як приклад наведена діаграма роботи двійкового чотирирозрядний реверсивного лічильника на мікросхемі 561ІЕ11, рис. 1.66.

Таблиця істинності пояснює призначення керуючих сигналів і логіку управління мікросхемою (1 – лот. "1", 0 – лот. "0"; х – стан байдуже, тобто 0 або 1). Лічильник передбачає можливість завантажити з входів D1, D2, D4, D8 паралельний код.

Вхід
переносу
РВ

Складання,
віднімання
+-1

Дозволено.
установки
V

Установка
нуля
R

Дія

1

х

0

0

немає рахунку

0

1

0

0

робота на складання

0

0

0

0

робота на віднімання

х

х

1

0

установка по паралелі. входу

х

х

х

1

установка нуля


Pіс 1.67. Дільник на 1000

Для отримання потрібного коефіцієнта ділення можна використовувати мікросхеми двійкових лічильників, з'єднуючи відповідні виходи з допомогою ЛЕ, рис. 1.67, або ж застосувати лічильник з програмованим коефіцієнтом ділення 564ІЕ15, див. рис. 1.26.

Джерело матеріалу