Схема передавача, що є частиною телевізійної системи, наведена на рис. 5.3; схема відповідного понижуючого перетворювача – на рис. 5.1.

Зазначений передавач містить блоки перетворення аудіо-і відеосигналів та забезпечує синхронне формування суміщеного відеосигналу в стандарті NTSC (з максимальним значенням потужності обвідної 6 Вт). B передавачі використовуються три частотні каналу, комутованих за допомогою PIN-діодів. Постійна напруга живлення знаходиться в діапазоні 12-14 В. Функцію приймача виконує понижуючий перетворювач, який можна перебудовувати. Для комутації антени до приймача або передавача застосовуються контакти реле. Повний комплект елементів, включаючи друковану плату, можна отримати від фірми North Country Radio.