Схема, показана на рис. 20.9, служить для перетворення сигналу первинної шини напругою 10-60 B в напругу 5 B і струм до 5 A Подібний пристрій здатне заменігь малоефективні лінійні регулятори Частога перемикання відповідає діапазону 100 кГц

що допускає його установку на розетці роз'єму типу I) B25, часто використовуваного в електронному обладнанні для синхронної передачі даних

Maxim Рис. 20.9