Прилад дозволяє визначати тривалість коротких (не більше 10 с) процесів. Запуск проводиться перепадом напруги на вході.

Вимірювання і скидання показань відбуваються в автоматичному режимі. Показання висвічуються на світлодіодних індикаторах HL1 і HL2. Межі виміру – 0,1 … 9,9 с. Живлення приладу універсальне – від 9 В до 26 В. Вхідний сигнал також може бути напругою від 9 В до 36 В.

Після включення живлення генератор, зібраний на логічних елементах DD1.2 … DD1.4 і транзисторі. VT1, виробляє імпульси з частотою 100 Гц. Частота визначається номіналами R4 і С3. Ці імпульси надходять на вхід С1 мікросхеми DD2, на якій зібрано дільник частоти на 10. При включенні живлення на виході елемента DD1.1 присутній рівень логічної "1", оскільки на його входи через резистор R2 надходить низький рівень. Високий рівень з виходу D1.1 подається на вхід передустановки (R9) мікросхеми DD2 і забороняє роботу дільника.

Вхідний сигнал через місток VD1 … VD4 і резистор R1 поступає на вхід елемента DD1.1. Стабілітрон VD5 обмежує його величину на рівні 5В. На виході DD1.1 з'являється низький рівень, який дозволяє роботу дільника DD2. Ємність С1 захищає схему від помилкових спрацьовувань (імпульсних перешкод на вході). З виходу 8 DD2 імпульси з частотою 10 Гц надходять на вхід десяткового лічильника, зібраного на мікросхемах DD3 і DD4. Далі з виходів DD3 код, відповідний десятим часток секунди, подається на дешифратор DD5 і індикатор HL2. Одночасно з виходу 8 мікросхеми DD3 імпульси надходять і на вхід DD4 – лічильника одиниць секунд. Перезапис інформації в дешифратори DD5, DD6 відбувається по спаду імпульсів з мікросхеми DD2.

Стабілізатор напруги з захистом зібраний на діодах VD6 … VD8, транзисторах VT2, VT3. Стабілітрон VD9 додатково захищає схему від перенапруги.

Прилад можна зібрати з використанням дешифраторів без пам'яті, наприклад, К514ІД2. Схема управління для цього випадку наведена на рис.2. Високий рівень напруги управління надходить на вхід тригера Шмідта, зібраного на елементах DD1.1, DD1.2, і через інвертор DD9.3 надходить на вхід R0 мікросхеми DD2, дозволяючи рахунок імпульсів. Одночасно через дифференцирующую ланцюжок C2-R3 надходить короткий імпульс стирання раніше записаної інформації на входи R0 мікросхем DD3, DD4 (рис.1).

Джерело: Е. Родіонов, журнал "Радіоаматор".