Мікропередавач з ЧС на транзисторі

Схема мікропередавач, виконаного на транзисторі, наведена на мал.1.

Модулюючий напруга, що знімається з електретного мікрофона МКЕ-3 (МСЕ-333, МКЕ-389, М1-А2 "Сосна"), через конденсатор С1 надходить на базу транзистора VТ1, на якому виконаний генератор, що задає. Так як керуюча напруга докладено до бази транзистора VТ1, то змінюючи напругу зміщення на переході база-емітер, і відповідно, ємність ланцюга база-емітер, яка є однією із складових частин коливального контуру генератора, що задає, здійснюється частотна модуляція передавача. Цей контур включає себе також котушку індуктивності L1, розташовану по високій частоті між базою транзистора VТ1 і масою, конденсаторами С3 і С4. Конденсатор С4 включений в ланцюг зворотного зв'язку ємнісний трехточкі, будучи одним з плечей дільника З бе -С4, з якого і знімається напруга зворотного зв'язку. Ємність конденсатора С4 дозволяє регулювати рівень збудження. З метою уникнення впливу шунтуючого резистора R2 в ланцюзі емітера транзистора VТ1 на коливальний контур, яке може викликати надмірне розширення смуги частот резонансної кривої, послідовно з резистором R2 включений дросель Др1, блокує проходження струмів високої частоти. Індуктивність цього дроселя повинна бути близько 20мкГн. Котушка L1 безкаркасні, діаметром 3мм намотана дротом ПЕВ 0,35 і містить 7-8 витків.


Рис.1. Мікропередавач з частотною модуляцією.

Для отримання максимально можливої потужності необхідно правильно вибрати генеруючої елемент (транзистор VТ1) і встановити оптимальний режим роботи генератора. Для цього необхідно застосовувати транзистори, верхня гранична частота яких повинна перевищувати робочу частоту генератора не менш ніж у 7-8 разів. Цій умові найбільш точно відповідають транзистори типу npn КТ368, хоча можна використовувати і більш поширені транзистори КТ315 або КТ3102.