Як показує практика, в світломузичним пристроях (ЦМУ) джерелами світла найчастіше служать лампи розжарювання, у яких енергія випромінювання в колірному спектрі розподіляється нерівномірно. Динамічний діапазон ламп розжарювання (5 … 10 дБ) значно вже, ніж динамічний діапазон музичного твору (динамічний діапазон звучання симфонічного оркестру може перевищувати 80 дБ, поп-музики – 100 дБ). Це призводить до того, що ЦМУ, налаштоване на максимальний рівень сигналу, що поступає, при малих рівнях сигналу перестає працювати. Якщо ЦМУ налаштований на мінімальний рівень сигналу, то при середніх і максимальних рівнях сигналу інтенсивність світіння ламп розжарювання постійна. У результаті цього виникає ефект мигання, швидко стомлює слухачів і невідповідний характером фонограми.

Усунути зазначену суперечність допомагають спеціальні пристрої – компресори і автоматичні регулятори посилення, дозволяють звузити динамічний діапазон музичного твору до динамічного діапазону ламп розжарювання. Погодити динамічний діапазон ЦМУ і сигналів фонограми можна також за допомогою багатоступінчастого управління яскравістю.

Принципова схема багатоступеневого підсилювача потужності (УМ) для управління яскравістю в ЦМУ наведена на малюнку.

Вхідний сигнал після поділу на частотні смуги надходить в буферний підсилювач, що представляє собою трьохкаскадні УНЧ, зібраний на транзисторах VT1, VT2, VT3, режим роботи яких визначається R2, R3. Посилений сигнал подасться на шестікаскадний пороговий підсилювач на транзисторах VT4 … VT9. Роль порогових елементів виконують діоди VD1 … VD5 і переходи база-емітер транзисторів VT4 … VT9. В якості колекторної навантаження останніх служать тиристорні оптрони VD6 … VD11. Виходи оптронів VD6 … VD11 підключені до керуючих електродів симистором VD21 – таким чином забезпечується гальванічна розв'язка між УМ і мережею 220 В. Фільтр L1, С4, С5, R25 призначений для придушення радіоперешкод, що утворюються при відкриванні спмістора. Симистора коммутіруют лампи EL1, потужність, що підводиться до яких змінюється шляхом фазоімпульсного управління.

Фазоімпульсние вузли управління симистора VD21 – А1 … А6 ідентичні. У вузлі управління використовуються діоди, що утворюють випрямний міст VD17 … VD20, напруга якого стабілізовано стабілітроном VD16. Міст VD12 … VD15 перетворює змінну напругу в пульсуюче, необхідне для роботи транзисторів VT10, VT11.

У кожному напівперіоді мережевої напруги транзистори VT10 і VT11 відкриваються при зарядці конденсатора С3 до напруги, рівного напрузі, що надходить на базу транзистора VT10 (VT11) з дільника R21 R22 (R20 R23). Час зарядки конденсатора С3, а відповідно і затримка відкривання симистора VD21 регулюється резистором R18.

В останньому каскаді порогового підсилювача за допомогою конденсатора С2 здійснюється затримка вимкнення оптрона VD11 після закінчення вхідного сигналу. Це дає можливість виділити (підкреслити) короткочасні поодинокі сигнали фонограми.

Резистор R3 підбирається таким чином, щоб за умови відсутності сигналу на вході оптрон VD6 був би па кордоні включення. Після цього резистором R1 встановлюється потрібна чутливість УМ. Одночасне включення всіх оптронів VD6 … VD11 порогових підсилювачів відбувається при вхідному сигналі амплітудою не менше 25 мВ. Середній струм, споживаний УМ – 30 мА.

При справних елементах і правильному монтажі схема УМ працездатна без попередньої настройки. При складанні, налагодженні та експлуатації УМ необхідно звертати увагу на дотримання техніки безпеки роботи з електроустановками. Конструктивно екранне пристрій ЦМУ оформляється залежно від творчих задумів радіоаматора. Загальна сумарна потужність ламп розжарювання не повинна перевищувати 220 Вт.

Котушка L1 представляє собою відрізок феритового стрижня довжиною 40 .. 60 мм з одношарової, до заповнення, намотуванням дроту ПЕВ діаметром 0,2 … 0,5 мм.

Джерело: І. Дєдов, журнал "Радіоаматор".