Приймач AM сигналів на спеціальній мікросхемі

Пропоноване радіоприймальний пристрій працює в діапазоні 27-29 МГц з амплітудною модуляцією. Схемне рішення набагато спрощується завдяки, використання в приймачі спеціалізованої мікросхеми К174ХА10. Вона включає в себе тракт ПЧ, детектор, УЗЧ.
Чутливість приймача при відношенні сигнал / шум 12 дБ – близько 1 мкВ / м. Селективність по сусідньому каналу – 32 дБ (цілком залежить від параметрів використовуваного п'єзокерамічного фільтра). Селективність по дзеркальному каналу – 26 дБ. Потужність підсилювача звукової частоти -100 мВт на навантаженні опором 8 Ом. Приймач працює при живлять напругах від 4 до 9 В.


Рис. 1 Пристрій АМ сигналів

Сигнал з антени надходить на базу транзистора VT1, який виконує роль резонансного підсилювача високої частоти. Контур L1, С3 визначає селективність приймача по дзеркальному каналу. Посилений сигнал надходить на вхід перетворювача частоти, виконаного на транзисторі VT2 по схемі з поєднаним гетеродином, частота якого стабілізована кварцом ZQ1. З навантаження перетворювача, дроселя Др1, сигнал проміжної частоти надходить на пьезокерамический фільтр ZQ2, який з набору частот виділяє проміжну частоту 465 кГц. Відфільтрована ПЧ надходить на вхід УПЧ мікросхеми DA1. Вихідний каскад УПЧ включений за нестандартною схемою, роль навантаження УПЧ виконує резистор R8. Це трохи погіршує якість детектування, але дозволяє відмовитися від використання контурів ПЧ та їх налаштування. З виходу детектора напруга звукової частоти надходить на регулятор гучності R10 і з нього на вхід підсилювача потужності даної мікросхеми. З виходу УЗЧ сигнал через конденсатор С13 поступає в навантаження – Гучномовець або головні телефони.
Транзистори VT1, VT2 можна замінити на КТ342, КТ368. Всі опору в схемі – типу МЛТ-0, 125, резистор R10 – типу СП1. Котушка L1 намотана на феритовому стержні діаметром 2,8 мм і довжиною 14 мм і містить 16 витків дроту ПЕВ 0,23 мм з відведенням від 11-го витка, вважаючи знизу за схемою. Дросель Др1 намотаний на аналогічному стрижні і містить 150 витків дроту ПЕВ 0,1 мм.
Налаштування починають з установки колекторних струмів транзисторів VT1 і VT2 рівними 0,7 мА і 2 мА, відповідно, шляхом підбору опорів резисторів R1 і R3. Резистор R8 підбирають по мінімуму спотворень звукового сигналу при мінімальному рівні шумів на виході УЗЧ. Контур L1, С3 налаштовується на частоту високочастотного сигналу.
Модернізувати даний приймач можна, застосувавши ще одну спеціалізовану мікросхему – DA2 К174ПС1. Вона виконує функції змішувача і гетеродина і має великий коефіцієнт передачі. Високочастотна частина схеми (рис.1) замінюється на схему, представлену на рис.2.
Позначення деталей схеми продовжує рис.1. Котушка L1 виконана без відводу. Транзистор VT3 виконує роль симетрувального пристрою.


Рис. 2 Високочастотна частина схеми приймача

Андріанов В.І., Бородін В.А., Соколов О.В. "Шпигунські штучки і пристрої для захисту об'єктів та інформації", 1996 р., стор.98